Cha mẹ với tư cách là giáo viên / Chương trình cùng nhau phát triển và học tập


Hội thảo giáo dục và thăm nhà cho trẻ em 0-3 tuổi.

Các chương trình Cùng nhau phát triển & Học tập của chúng tôi sử dụng mô hình Cha mẹ với tư cách là Giáo viên, áp dụng một cách tiếp cận toàn diện để củng cố gia đình. Thông qua mô hình thăm nhà trẻ thơ dựa trên bằng chứng này, chúng tôi cung cấp các dịch vụ miễn phí cho phụ nữ mang thai và các gia đình có con từ sơ sinh đến 3 tuổi ở Seattle và South King County. Chúng tôi tập trung vào những trẻ em không theo học tại một trung tâm phát triển trẻ em. Chúng tôi cung cấp các hội thảo giáo dục và các chuyến thăm tại nhà với sự trợ giúp cá nhân cho phụ huynh và con cái của họ, bao gồm:

  • Thăm nhà tập trung vào sự tương tác giữa cha mẹ và con cái, các hoạt động thúc đẩy sự phát triển của trẻ em và tư vấn về hạnh phúc tổng thể của gia đình.
  • Hội thảo giáo dục về trẻ em và các chủ đề lấy gia đình làm trung tâm.
  • Hỗ trợ nhóm và cộng tác cá nhân.
  • Hỗ trợ với tã, quần áo và đồ chơi.

Bạn cũng xem tờ rơi của chúng tôi ở đây.

Vui lòng liên hệ với Cinthia Gutierrez Cortes, IMH-E® Thăm học sớm tại nhà / Phụ huynh với tư cách là Giáo viên Giám sát theo số (206) 981-6927 hoặc cgutierrez@elcentrodelaraza.org.