Cung cấp cho Quỹ ứng phó khẩn cấp COVID-19 của chúng tôi


Đóng góp cho của chúng tôi Covid-19 Quỹ ứng phó khẩn cấp và nâng đỡ những cá nhân và gia đình đang vượt qua những thách thức chưa từng có do đại dịch COVID-19 gây ra. Món quà của bạn có thể giúp cung cấp thức ăn cho những người đói thông qua ngân hàng thực phẩm của chúng tôi, giúp họ có chỗ ở nhờ hỗ trợ tiền thuê nhà, và hỗ trợ các gia đình không đủ điều kiện hoặc không được tiếp cận với các phúc lợi công cộng. Đọc truyện tác động của bạn và vui lòng sử dụng biểu mẫu quyên góp dưới đây để tặng ngay hôm nay.