Đào tạo Kiến thức Cơ bản về Công nghệ dành cho Phụ huynh


Các lớp đào tạo công nghệ cơ bản cho phụ huynh.

Nếu bạn không có bất kỳ kiến ​​thức máy tính nào, khóa học này là dành cho bạn. Chúng tôi sẽ dạy bạn mọi thứ, từ việc bật máy tính đến tương tác với phần cứng và hệ điều hành. Với khóa học này, bạn sẽ không bị tụt hậu trong thế giới kỹ thuật số mới.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập chúng tôi ở đây hoặc liên hệ với Oscar Sepulveda, Giảng viên của Trung tâm Cơ hội Kinh doanh tại osepulveda@elcentrodelaraza.org hoặc (360) 986-7017.