Unidos tại nơi làm việc


Đào tạo mọi người cho lực lượng lao động và nâng cao kỹ năng công nghệ của họ

Cuộc sống hiện đại và công việc đòi hỏi sự hiểu biết về công nghệ hiện đại. Unidos at Work là một khóa học kéo dài 7 tuần dạy các kỹ năng máy tính cơ bản và các ứng dụng của chúng trong tài chính cá nhân, tìm kiếm việc làm và công việc. Tập trung vào huấn luyện nghề nghiệp, phỏng vấn và viết sơ yếu lý lịch để chuẩn bị cho người tham gia hội chợ việc làm được tổ chức vào cuối mỗi khóa học với các nhà tuyển dụng từ các doanh nghiệp địa phương.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập chúng tôi ở đây hoặc liên hệ với Oscar Sepulveda, Giảng viên của Trung tâm Cơ hội Kinh doanh tại osepulveda@elcentrodelaraza.org hoặc (360) 986-7017.