Unidos trong tài chính


Đào tạo công việc hiện đại cho lực lượng lao động ngân hàng.

Bạn muốn bắt đầu sự nghiệp trong ngành tài chính? Sử dụng mô hình dựa trên nhóm thuần tập, Unidos in Finance chuẩn bị cho sinh viên làm điều đó, với đào tạo việc làm, hỗ trợ việc làm, hiểu biết về tài chính, quản lý hồ sơ, huấn luyện tìm kiếm việc làm và dịch vụ giới thiệu việc làm cho những người Latinh song ngữ muốn gia nhập lĩnh vực tài chính. Chương trình cung cấp một khóa đào tạo 7 tuần (sử dụng chương trình UnidosUS) bao gồm các kỹ năng dịch vụ khách hàng chung và các kỹ năng dành riêng cho ngân hàng bao gồm xử lý tiền mặt, gửi séc và tư duy phản biện. Các hoạt động thực địa quan sát và tương tác cũng như phỏng vấn giả chuẩn bị cho người tham gia việc làm trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính và ngân hàng.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập chúng tôi ở đây hoặc liên hệ với Oscar Sepulveda, Giảng viên của Trung tâm Cơ hội Kinh doanh tại osepulveda@elcentrodelaraza.org hoặc (360) 986-7017.