Đào tạo sẵn sàng tìm việc làm cho thanh niên


Cung cấp cho học sinh ELL các kỹ năng để giúp có được và duy trì việc làm.

YJRT chuẩn bị cho thanh thiếu niên từ 15 đến 20 tuổi học tiếng Anh Latinh (ELL) có thu nhập thấp để đi làm hoặc giáo dục sau trung học sau trung học bằng cách cung cấp đào tạo kỹ năng việc làm, hỗ trợ học tập, giáo dục hiểu biết về tài chính, các dự án nhóm để phát triển nghề nghiệp và vị trí thực tập . Sinh viên tham gia các hoạt động của chương trình ít nhất một lần một tuần trong năm học. Phụ huynh đăng ký tham gia các buổi hội thảo về sự tham gia của phụ huynh và các lớp Trao quyền Tài chính. Trong chương trình 10 tháng, những người tham gia sẽ học về làm việc nhóm, viết sơ yếu lý lịch, phỏng vấn và nhiều hơn nữa.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập chúng tôi ở đây hoặc liên hệ với Liliana Paredes tại lparedes@elcentrodelaraza.org hoặc (206) 957-4636.