Chương trình Phúc lợi của Chính phủ


Chương trình Phúc lợi Chính phủ hỗ trợ các cựu chiến binh, người cao niên và các thành viên cộng đồng dễ bị tổn thương sống tại Quận King đăng ký và nhận các phúc lợi công cộng.  

Quyền lợi Chính phủ Navigator có thể hỗ trợ nộp đơn xin Hỗ trợ Thực phẩm, Bảo hiểm Y tế, Trợ cấp Cựu chiến binh, Đơn xin Thất nghiệp, An sinh Xã hội, Nhà ở Giá cả phải chăng, Hỗ trợ Năng lượng và Nghỉ phép Y tế và Gia đình ở Washington.  

Chính phủ Phúc lợi có thể cung cấp hỗ trợ, hướng dẫn và quản lý trường hợp trên cơ sở từng trường hợp và có thể hỗ trợ kháng nghị các quyết định thất nghiệp. Vui lòng liên hệ: Karen Calvo (Espanol và tiếng Anh) theo số 360-986-7016 hoặc kcalvo@elcentrodelaraza.org.