Chương trình Dinh dưỡng & Sức khỏe Người cao tuổi


Các hoạt động xã hội và giáo dục và các lớp tập thể dục cho người cao niên từ 60 tuổi trở lên.

Giải quyết vấn đề sức khỏe về tình cảm, thể chất, xã hội, trí tuệ và nghề nghiệp thông qua giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe, bữa ăn cân bằng hàng ngày cho cộng đồng, một túi tạp hóa hàng tuần từ ngân hàng thực phẩm của chúng tôi, diễn giả khách mời, thuyết trình tài chính, hỗ trợ về công nghệ, trò chơi như xổ số và hơn thế nữa. Người cao niên từ 60 tuổi trở lên tham gia vào các hoạt động xã hội và giáo dục khác nhau hàng ngày và các lớp tập thể dục được tổ chức ba lần một tuần.