Cinco de Mayo


Sự kiện này đã bị hủy bỏ trong năm nay. Do các hoạt động tránh xa đại dịch và xã hội COVID-19, sự kiện thường niên này đã bị hủy bỏ trong năm nay với lưu ý đến sự an toàn. Xin trân trọng cảm ơn vì sự hiểu biết, ủng hộ và hào phóng của bạn đối với cộng đồng của chúng tôi.