Các cách để cho


El Centro de la Raza tồn tại vì cộng đồng đầy nhiệt huyết mà nó phục vụ. Các tình nguyện viên nhiệt tình và các nhà tài trợ hào phóng giúp chúng tôi tiếp tục xây dựng cộng đồng mà chúng tôi yêu mến.
Làm một quyên góp trực tuyến bằng cách nhấp vào đây.

Nhiều tình nguyện viên của chúng tôi đã bắt đầu tham gia các chương trình dành cho trẻ em của chúng tôi và đã trở lại để giúp đỡ một thế hệ mới, và nhiều nhà tài trợ của chúng tôi đã ủng hộ vì trước đây họ đã được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của El Centro de la Raza.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về El Centro de la Raza, chúng tôi là ai và chúng tôi làm gì, thì chúng tôi rất muốn bạn tham gia với chúng tôi tại Café con El Centro. Chúng tôi cũng hoan nghênh tất cả các khoản đóng góp và quà tặng từ Danh sách yêu thích của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã giúp chúng tôi đạt được mục tiêu của mình!