Gặp gỡ không gian trong tòa nhà lịch sử


Được liệt kê trong Sổ đăng ký Quốc gia về Địa điểm Lịch sử, tòa nhà El Centro de la Raza lịch sử từng là Trường Beacon Hill trước đây và đã hơn 110 năm tuổi.